Kosovu više od sto miliona evra za tretman otpadnih voda i upravljanje otpadom

Predstavnici Evropske unije, Njemačke i Vlade Kosova potpisale su juče u Prištini dva velika sporazuma o finansiranju koje će omogućiti Kosovu da dobije više od sto miliona evra za sprovođenje projekata prečišćavanja otpadnih voda i upravljanja čvrstim otpadom od 2023. do 2027. godine.

Projekat prečišćavanja otpadnih voda sproveden u regionu Prištine uključiće izgradnju novih glavnih kanalizacionih vodova od Prištine do Kosovo Polja i Obilića, u pravcu Gračanice i jugozapada, kao i rehabilitaciju regionalne kanalizacione mreže, kućnih priključaka i sistema za odvajanje bujičnih voda.

Ovaj projekat će dopuniti izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koje će finansirati Francuska, čineći ovaj zajednički poduhvat EU, Njemačke i Francuske najvećom investicijom ikada u ovom sektoru na Kosovu. Njemačka će obezbijediti 48.8 miliona, a EU 20 miliona evra za projekat otpadnih voda. Opštine Priština i Kosovo Polje će sufinansirati projekat sa devet i dva miliona evra.

Projekat upravljanja čvrstim otpadom će se sprovoditi u opštinama Priština, Prizren, Gnjilane, Uroševac, Podujevo i Peć i uključiće izgradnju, proširenje i rehabilitaciju deponija i transfer stanica za čvrsti otpad.

Za ovaj projekat Njemačka će obezbijediti 20 miliona, a EU ukupno do 24 miliona evra, dok će Vlada Kosova dati 8 miliona evra, a opština Peć još 3 miliona evra.

Ova dva projekta će doprineti zaštiti životne sredine i poboljšati usklađenost Kosova sa ekološkim standardima EU, a cilj je riješavanje akutnih problema otpada u kosovskim opštinama i pomoć u stvaranju sigurnijih i boljih uslova za život.

EU i njene države članice ostaju najveći pružalac finansijske pomoći Kosovu.