Kurti: Prvi put imamo ujednačavanje plata u javnom sistemu

Premijer Kosova Aljbin Kurti rekao je da je tokom njegove vlade prvi put na Kosovu urađeno ujednačavanje plata u javnom sistemu.

Tokom godišnje konferencije Grupe za pravne i političke studije (GLPS) „Par Progresi Kosove 2023” u utorak, Kurti je rekao da je Zakonom o platama, koji je stupio na snagu početkom ovog mjeseca, razlika između najviše plate a niže je drastično palo.

„Stupanjem na snagu Zakona o platama u javnom sektoru, u Republici Kosovo po prvi put imamo jedinstven sistem zarada u javnom sistemu i eliminiše se drastična nejednakost u platama koja je bila u prošlosti. . Razlika između najveće i najniže plate sa 20 puta više nego što je bila sada je smanjena na samo 4,70 puta. Imamo povećanje budžeta za plate od 105 miliona evra”, rekao je Kurti.

Kurti je dalje rekao da su domaći i strani izvještaji u prošlosti pokazali da postoji politizacija u različitim procesima, nedostatak profesionalizma, odgovornosti i mjerenja učinka.

„Proteklih godina, lokalni i međunarodni izvještaji su pronašli ova četiri nalaza kojima se hitno moramo pozabaviti. Sa ovim pojavama i izostancima koji godinama prate našu upravu, izblijedelo je poverenje građana prema javnim institucijama. Ovo je onda u lančanom efektu izazvalo neefikasnost. Ovo je bio podsticaj za vladu da pokaže svoju punu političku volju da se pozabavi izazovima za reformu javne uprave na Kosovu“, istakao je nakraju Kurti.