Kurtijeva nova šema za nezaposlene porodice, kada počinje primjena i ko ima koristi

Svakom građaninu Kosova, koji je hranilac porodice u kojoj nijedan član ne radi, biće ponuđeno zaposlenje kroz šemu „Vlada za porodice“.

Ministar finansija u Vladi Kosova Hekuran Murati saopštio je detalje na konferenciji za novinare održanoj u ponedijeljak u Prištini.

Da bi imao koristi od ove šeme, hranilac mora da bude radno sposoban, 18-65 godina, da nema zaposlenih članova porodice i da bude registrovan kao nezaposlen ili tražilac posla u Kosovskoj agenciji za zapošljavanje (APK)).

Prema Vladi Kosova, ova šema je deo Paketa ekonomskog oporavka.

Ovaj paket, vredan 420 miliona evra, odobrila je Vlada Kosova prošle godine, kako bi pomogla građanima i preduzećima da se izbore sa gubicima koje je pretrpijela pandemija korona virusa.

Preduzećima koji zapošljavaju nezaposlene hranioce porodica Vlada će ponuditi subvencije.

„Subvencija je do 300 evra. Plata može da bude veća, ali vlada subvencioniše platu do 300 evra”, rekao je Murati.

Preduzeća koja žele da zaposle ove građane i dobiju subvencije moraju da se prijave kod Zavoda za zapošljavanje u svojim opštinama.

Iz ove kategorije ne mogu zaposliti više od 30 odsto postojećeg kadra.

„Ako kompanija ima deset radnika, kroz ove mjere može da zaposli tri radnika“, rekao je Murati.


Preduzeća moraju biti registrovana i aktivna u Poreskoj upravi Kosova, dok nevladine organizacije, koje su takođe zainteresovane za zapošljavanje hranitelja, moraju biti registrovane i aktivne u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kosova.

Poslodavci moraju da prezentuju radna mjesta koja su im potrebna Zavodima za zapošljavanje, a zatim će Zavod za zapošljavanje uspostaviti vezu između njih i zaposlenih.

Prijavljivanje zaposlenih i lica koja traže posao za ovu šemu počinje od 18. jula.

Prosječna bruto plata u privatnom sektoru na Kosovu je oko 380 evra.

Kosovo se od kraja prošle godine suočava sa povećanjem cijena proizvoda i usluga, uglavnom zbog poremećaja u snabdevanju izazvanih pandemijom korona virusa.

Cijene su još više porasle otkako je Rusija krajem februara počela rat u Ukrajini.

Prema podacima Agencije za statistiku Kosova (KAS), inflacija u junu ove godine dostigla je 14,1 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Ministar Murati je rekao da će šema “Vlada za porodice” trajati koliko god bude potrebno.

Nije bilo jasno koliko će implementacija ove šeme koštati kosovski budžet.

Na Kosovu trenutno više od 25 hiljada porodica prima socijalnu pomoć.

Redovni iznos koji dobijaju kreće se od 60 do 180 evra mjesečno, u zavisnosti od broja članova.

Pravo na socijalnu pomoć ima porodica u težim ekonomskim uslovima, bez zaposlenog člana.

Najnoviji podaci Svjetske banke o siromaštvu na Kosovu su iz 2017. godine i, prema njima, preko 23 odsto građana Kosova živi u siromaštvu.

U šemi „Vlada za porodicu“ mogu se prijaviti i članovi porodice sa socijalnom pomoći, ali će oni, prilikom zapošljavanja, automatski biti udaljeni od pomoći, kako to predviđa Zakon o socijalnim programima.

Prema podacima Agencije za statistiku, nezaposlenost na Kosovu je preko 25 odsto.

Najnoviji podaci KAS o tržištu rada pokazuju da je od preko milion radno sposobnih građana na Kosovu, preko 350.000 zaposlenih, dok je preko 120.000 nezaposleno.

Prema podacima KAS-a, oko 750 hiljada građana je ekonomski neaktivno, što znači da nisu zaposleni, niti su prijavljeni kao nezaposleni, niti traže posao.