Kurtiši: Onkološka klinika nastavlja da radi punim kapacitetom, svakodnevno se liječi 450 pacijenata

Ilir Kurtishi, direktor Klinike za onkologiju u Univerzitetskom kliničkom centru Kosova, najavljuje izazove i dostignuća klinike u ovom posebnom periodu. Klinika je angažovana u svom radu sa punim kapacitetima u uslugama hemoterapije i radioterapije, uprkos procesu renoviranja prvog sprata klinike koji je u fazi završetka, saopštio je Kurtiši.

Ilir Kurtiši je rekao da se i pored renoviranja rad na dnevnom spratu nastavlja normalno, koristeći prostore nekih drugih odijeljenja klinike za hospitalizovane pacijente.

„Za to vrijeme rad u prizemlju je nastavljen normalno, dok su hospitalizovani pacijenti smješteni u ranije prostore Klinike za fizijatriju“, obavijestio je Kurtiši.

Poslijednjih dana u Službu hemoterapije primljeno je preko 300 pacijenata, a u radioterapijskoj službi se liječi oko 140-150 pacijenata, što ukupno čini preko 450 pacijenata koji se liječe dnevno.

Klinika za onkologiju bilježi izuzetan učinak, obavljajući preko 120.000 usluga hemoterapije i preko 70.000 usluga radioterapije samo tokom 2023. Kurtiši dodaje da pacijenti kojima je potrebna posebna onkološka terapija ih primaju redovno i profesionalno, dok oni koji koriste intravensku citostatičku terapiju nude se onkološki kreveti-stolice.

„Što se tiče renoviranja klinike, očekuje se da će ovaj proces biti završen u mjesecima april-maj ove godine, udvostručavanjem kapaciteta i obezbijeđivanjem boljih prostora i uslova za liječenje pacijenata. rekao je.

Kurtiši takođe precizira da je, osim citostatika koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet, u klinici trenutno dostupno preko 92% drugih citostatika i imunoterapije prenosi Gazeta.