Kvar na glavnoj mreži vodovoda, neka  naselja u Prizrenu nisu snabdevevena vodom

Regionalni vodovod „Hidroregjioni juror“ u Prizrenu, obavještava potrošače da su danas, 24.02.2023.godine, zbog kvara na transportnim cijevima Fi 600mm i Fi 200mm na lokaciji „Natyra“ ostali bez snabdevanja vodom.

Evo koja naselja su bez vode danas 24. Februara

Naselje Dardanija Jaglenica

Kurilo (dijelimično)

Kasarne KBS-a

Naselje Baždarhane

Petrovo

Kada se kvar otkloni, biće redovnog  snabdevanja vodom za piće. Zahvaljujemo se na razumjevanju, stoji na kraju ovog saopštenja Regionalnog vodosnabdevanja  „Hidroregioni“.