Međunarodna agencija za energetiku: Svjet se suočava sa prvom globalnom energetskom krizom

Ruska vojna agresija u Ukrajini imaće dugoročne efekte na snabdevanje energijom i tržišta.

Prema rezultatima novog izvještaja, koji je predstavila Međunarodna agencija za energetiku (IEA), kažu da se svjet suočava sa „prvom globalnom energetskom krizom”.

IEA je dodala da nedostupni računi za energiju ostaju veliki problem, budući da su porasli kao rezultat ograničenja izvoza nafte i gasa.

„Sa tekućim geopolitičkim i ekonomskim problemima, energetska tržišta ostaju izuzetno ranjiva, a kriza služi kao podsjetnik na krhkost i nestabilnost trenutnog globalnog energetskog sistema. Najveći teret pada na siromašna domaćinstva, gde se veći deo prihoda troši na energiju“, upozorila je IEA.

Agencija sa sjedištem u Parizu procijenila je da vrijednost vladine potrošnje za zaštitu potrošača od rasta cijena trenutno iznosi 550 milijardi dolara širom svijeta i očekuje se da će dalje rasti, posebno u Velikoj Britaniji i Njemačkoj.

U izvještaju se takođe pominje šema REPoverEU, koja ima za cilj postizanje nezavisnosti zemalja Evropske unije od ruske energije do 2030. Agencija predviđa da će relativni udeo Rusije u svjetskoj trgovini energentima pasti sa sadašnjih 20 odsto na 13 odsto do 2030. godine.

Takođe, navodi se da prognoze zasnovane na trenutnim cijenama i vladinim politikama ukazuju da će svjetska potražnja za svim fosilnim gorivima ili porasti ili ostati na istom nivou.

Konačno, u izvještaju se navodi da će za postizanje neto nulte emisije do 2050. godine, investicije u čistu energiju morati da budu preko 4 triliona dolara do 2030. Na sadašnjim nivoima, predviđa se da će se postići samo polovina te brojke prenosi Telegraf.