Ministarstvo administracije i lokalne samouprave, pokreće platformu za komunalne usluge E-Municipal

U okviru državnog portala pokrenuta je platforma E-MUNICIPAL za opštinske usluge, koja u ovoj fazi uključuje administrativne usluge koje izdaju opštinski organi za građane i privredu.

Ovo je bilo jedno od obećanja ministra Elberta Krasnićija na početku svog mandata.

„Ministarstvo administracije lokalne samouprave – MALS od 2021. godine je posvjećeno sprovođenju svog programa za digitalizaciju usluga koje nude opštine i njihovih aktivnosti.

Ovom prilikom zahvaljujemo se Međunarodnoj finansijskoj saradnji, agenciji koja posluje u okviru Svjetske banke na Kosovu, za prikupljanje podataka, analizu i početnu digitalizaciju administrativnih službi opština Prizren i Lipljan za ovu fazu, nastavljajući sa ostalim fazama gde 38 uključene su opštine Republike Kosovo.

MALS se takođe zahvaljuje Kancelariji za strateško planiranje u okviru Kancelarije premijera i Agenciji za informaciono društvo na podršci u postizanju ovog dugoročnog strateškog cilja ministarstva i Vlade Republike Kosovo.

Platforma E-OPŠTINA je strateški cilj MALU i aktivnost u okviru Programa za prevenciju i smanjenje administrativnog opterećenja 2022-2027, i predviđeno je da sve opštinske usluge, aktivnosti i procedure budu digitalizovane“, napisao je ministar Krasnići. u saopštenju.