Ministarstvo finansija ima zahtjev za penzionere

Ministarstvo finansija, rada i transfera saopštilo je da je počelo sa procesom pilotiranja kućnih obavještenja za penzionere starije od 85 godina za region Prištine.

Putem objave na zvaničnom sajtu, Ministarstvo je pozvalo i druge penzionere iz regiona Prištine koji ispunjavaju kriterijume predstavljene u oglasu, da pošalju zahtjeve za obavještenje o domu putem mejla pensionet.pr@rks-gov.net.

„Prema saopštenju Ministarstva finansija, rada i transfera, započeli smo proces pilotiranja kućnih obavještenja penzionera starijih od 85 godina, za region Prištine. Od početka procesa dobili smo mejlove sa podacima penzionera. Mobilni timovi su započeli sa posjetama, gdje su obaviješteni svi penzioneri koji su ispunili kriterijume i ažurirani podaci u integrisanom penzionom sistemu.

Pozivamo i druge penzionere iz regiona Prištine koji ispunjavaju kriterijume predstavljene u oglasu, da pošalju zahtjeve za obavještenje kući putem mejla pensionet.pr@rks-gov.net. Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća, naš tim će vas uputiti putem e-maila“, navodi se u saopštenju.