Ministarstvo prosvjete dodijeljuje stipendije u vrijednosti od 500 evra za studente deficitarnih smjerova

Ministarstvo prosvjete će stipendirati studente deficitarnih smjerova i tehničkih smjerova za školsku 2023/2024.

Prema podacima iz škola, najdeficitarniji smjer je Obrada metala, dok je za ovim profilom potražnja na tržištu rada veoma velika.

Vrijednost stipendije po studentu biće 500 evra za jednu školsku godinu, dok je ukupan broj stipendija za 70 studenata.

U cilju podrške studentima važnih profila za tržište rada, Ministarstvo prosvjete je dodijelilo stipendije za studente u ustanovama za obrazovanje i stručno osposobljavanje na deficitarnim smjerovima, kao i za devojčice na tehničkim smjerovima. Savjetnica za medije u Ministarstvu prosvjete Edona Malićaj rekla je da svi učenici stručnih škola mogu da se prijave za deficitarne kurseve, dok samo djevojčice mogu da konkurišu za tehničke.

„Stipendije za deficitarne kurseve su: tehničar za dizajn interaktivnih medija, instalater elektrotehnike, veterina, mehatronika, pomoćnik u turizmu i putovanju, obrada drveta/stolarija, hortikultura.

Dakle, svi navedeni smjerovi se smatraju deficitarnim smjerovima, pa smo odlučili da im dodijelimo stipendije. U međuvremenu, stipendije za djevojke u tehničkim oblastima važe za slijedeće oblasti: Metalničar, Instalater elektrotehnike, Instalater grejanja, klimatizacije i vodovoda, Automehaničar, Tehnologija reciklaže, Tehničar za IKT sisteme“, rekala je Malićaj.

Direktor škole „Štjefan Đečovi” u Prištini Blerim Gervala rekao je za Radio Kosovo da je najdeficitarniji smjer Metaloprerađivačka industrija i da je, prema njegovim riječima, tržištu rada veoma potrebna. Ali, rekao je da za ovu granu Ministarstvo dodijeljuje stipendije samo za djevojčice, a kako je rekao, nikada nije bilo interesovanja djevojaka da nastave da uče u ovom pravcu. Gervalla je podstakao da se za kurseve za obradu metala i automehaničara dodijeljuju i stipendije za dječake.

„Na Kosovu je porodici veoma teško da orijentiše ćerku na metaloprerađivački ili automehaničarski smjer. Zato mislim da to ovde treba unaprijediti, stipendirati i dječake ovih profila. Proći će dosta vremena da djevojke upišu Metaloprerađivačke i Automehaničarske smjerove. Na ove profile bi trebalo da dođu i dječaci, jer su veoma traženi na tržištu rada, dok se čak i dječaci nerado prijavljuju. Nikada se ne razgovara o mjestu rada metalaca, a plate su veoma dobre, oko 800 do  hiljada evra“, izjavio je Gervala.

Direktor Gervalla je rekao da Ministarstvo prosvjete i DKA treba da povećaju broj stipendija, pošto su prema njegovim riječima potrebe tržišta rada za ovim profilima veoma velike i studenti nerado upišu te kurseve.

„Uz dodijelu stipendija, čvrsto vjerujem da će to pozitivno uticati na povećanje broja studenata koji će biti upisani na ove profile. Ohrabrujem da se ovaj broj višestruko uvećava i veoma sam uvjeren da će se povećati interesovanje učenika, čak i onih sa odličnim uspijehom“, rekao je on.

Vrijednost stipendije po studentu biće 500 evra za jednu školsku godinu, dok je ukupan broj stipendija 70, od ​​čega je 40 deficitarnih, a 30 tehničkih, prenosi javna servis RTK.