Ministarstvo prosvjete izlazi sa važnim saopštenjem

Ministarstvo prosvjete, nauke, tehnologije i inovacija saopštilo je da pozivi i publikacije sa raznih sajtova u vezi sa besplatnim kursevima ranog dijetinjstva i stranih jezika nisu iz ovog ministarstva.

MONTI je rekao da se naziv institucije zloupotrebljava.

„Ministarstvo prosvjete, nauke, tehnologije i inovacija (MONTI) saopštava mišljenje da smo poslednjih dana identifikovali različite neovlašćene publikacije i pozive sa različitih stranica na društvenim mrežama u kojima se zloupotrebljava naziv ustanove MONTI. Ovi pozivi, u vezi sa besplatnim kursevima u ranom detinjstvu i stranim jezicima, nisu iz MONTI-ja.”

Iz ovog ministarstva je saopšteno da će, nakon prikupljanja činjenica, slučajevi biti prijavljeni i institucijama koje se bave sajber kriminalom, uključujući i Kosovsku policiju.

„Shodno tome, pored prijava na relevantnim društvenim mrežama, nakon prikupljanja činjenica, mi ćemo slučajeve prijaviti i institucijama koje se bave sajber kriminalom, uključujući i Kosovsku policiju.