Ministarstvo trgovine oborio rekord inspekcije

Ministarstvo trgovine, preduzeća i industrije (MTNI) objavilo je ovogodišnja dostignuća, kao i planove za narednu godinu.

Broj inspekcijskih nadzora dostigao je rekordan broj sa preko 3.079 izvršenih inspekcijskih nadzora.

Među brojnim uspjesima koje je ministarstvo navelo, najveći uspeh ovog ministarstva je postizanje sporazuma za učešće Kosova u jednom od najvećih programa Evropske unije, u iznosu od 4,2 milijarde evra.

U nastavku su navedene nadliježnosti ovog ministarstva:

Prvi put 2023. godine potpisan je sporazum za učešće Kosova u jednom od najvećih programa Evropske unije, vrijednom 4,2 milijarde evra.

Pregovori o Sporazumu o slobodnoj trgovini sa zemljama EFTA napreduju kao nikada do sada.

U 2023. godini, po prvi put u Republici Kosovo, Geografski indikatori su registrovani kao zaštićene oznake porijekla.

Broj inspekcijskih nadzora dostigao je rekordan broj sa preko 3.079 izvršenih inspekcijskih nadzora.

Po prvi put je regulisana delatnost turističkih vodiča (cicerona) tako da našu istoriju, kulturu i kulturno nasleđe predstavljaju ciceroni sertifikovani i registrovani u Republici Kosovo.

U 2024. godini očekuju nas i drugi novi planovi kako bismo realizovali prioritete Vlade Republike Kosovo.

Zajedno, za naše građane i opšte dobro!