MIP Španije: Priznavanje pasoša ni na koji način ne znači priznanje Kosova

Nekoliko dana nakon stupanja na snagu vizne liberalizacije, Španija je priznala pasoše Kosova.

S tim u vezi, Ministarstvo spoljnih poslova Španije je u odgovoru Klanku saopštilo da ovakav razvoj događaja ni na koji način ne podrazumjeva priznavanje Kosova.

U odgovoru ovog ministarstva se navodi da bi bez ove odluke Kosovari imali problema da legalno posjećuju zemlje koje ne priznaju.

„Sve zemlje koje ne priznaju Šengen prihvatile su upotrebu običnih kosovskih pasoša. To ni na koji način ne znači priznanje Kosova. Bez ove izmjene, nosioci ovih pasoša bi imali problema u legalnim posjetama zemljama koje ih ne priznaju“, navodi se u odgovoru španskog MIP-a.

Iz ovoga, ministarstva  govori i o dijalogu Kosova i Srbije.

„Španija favorizuje i nastaviće da favorizuje dijalog Beograda i Prištine kao način riješavanja ovog pitanja i ima za cilj da minimizira njegov uticaj na građane“, ističe se dalje u ovom odgovoru.