Mladenović koji redovno dijeli nagrade institucijama “Za najbolju praksu o upotrebi jezika”, oglasio se o tablama na sjeveru Kosova, vlada tvrdi da je sve po Ustavu i zakonu

Ministarstvo za infrastrukturu nije konsultovalo Povjerenika za jezik u vezi sa uklanjanjem svih saobraćajnih znakova ispisanih ćiriličnim pismom u opštinama sa srpskom većinom barem tako tvrdi povjerenik za jezike Slaviša Mladenović, piše Kosova.info

Uglavnom kada je problem upotrebe jezika povjerenik za jezike se ne oglašava, problemi upotrebe Albanskog jezika u opštinama gdje su gradonačelnici Srbi se skoro nikako ne poštuju ali Mladenović uglavnom nikada ne govori o tome.

Opština Prizren ima problem da se skoro nijedna objava opštine ne objavljuje na bosanskom, turskom i srpskom jeziku ali Mladenović se ne oglašava.

Međutim Mladenović je prvi kada se dodeljuju nekakve nagrade o dobroj praksi upotrebe jezika u opštinama, upravo je Mladenović dodjelio nagradu vjerovali ili ne opštini Prizren za dobru praksu upotrebe jezika.

Sada je saopštio “Nemi” povjerenik za jezik u kabinetu premijera Slaviša Mladenović, po čijoj ocjeni je rangiranje jezika u ovim tabelama greška, jer Ustav Kosova predviđa drugačije.

„Naznake na sjeveru Kosova prvo treba da budu na srpskom jeziku, a zatim na albanskom jeziku. Jezik većine stanovnika je primarni jezik“, rekao je on.

Međutim iako dobro zna kako on tvrdi ova zakonska prava o upotrebi jezika, Mladenović nikad do sada nije reagovao kada su u pitanjju druge zajednice koje imaju problem s upotrebom jezika u drugim opštinama.

Vlada: Postavljanje oznaka na sjeveru je u skladu sa Ustavom i zakonom

Stavu povjerenika za jezike koji dijeluje u okviru kabineta premijera, prema kojem natpisi postavljeni u sjevernim opštinama na latiničnom pismu predstavljaju kršenje Ustava, u nedelju se usprotivila Vlada. Prema izvršnoj vlasti, Ustav i Zakon zahtijevaju jednakost između jezika i bez preklapanja.

Zamjenivši saobraćajne znakove pisane ćirilicom onima na latiničnom pismu, Vlada razmatra postupanje u skladu sa Ustavom i Zakonom o upotrebi jezika.

Pitanje kršenja Ustava prilikom zamjene tabli prije dan je pokrenuo povjerenik za jezike pri kabinetu premijera Slaviša Mladenović. Ali, prema riječima portparola Vlade, Perparima Kriezijua, zakonodavstvo zahtijeva ravnopravnost između jezika i ne preklapanje.

„Ustav, a poslije njega i Zakon, zahtijevaju ravnopravnost jezika i da nema preklapanja. Njihova suština je da obezbijede informacije na maternjem jeziku i da ne stvaraju nejednakost preklapanjem između zvaničnih jezika. Ustav i Zakon određuju upotrebu oba jezika, a Vlada je svojim postupcima dokazala da to sprovodi“, rekao je Krieziu.

Nadalje, Krieziu je u odgovoru TIME-u naglasio da se slična praksa primjenjuje na regionalne i nacionalne putokaze u drugim opštinama sa srpskom većinom.

Tačkom 9. člana 59. Ustava, na koju se poziva povjerenik Mladenović, precizirano je da pripadnici zajednica imaju pravo da, pojedinačno ili kao zajednica, imaju nazive mjesta, nazive ulica i druge topografske pokazatelje, koji odražavaju i osjetljivi su na multietnički i višejezični karakter dotične oblasti.

Tabele sa oznakama naselja na sjeveru na albanskom jeziku postavljene su u četvrtak, a šef Kancelarije EU na Kosovu Tomaš Šunjog zatražio je da se po ovom pitanju konsultuje povjerenik Mladenović.

Iz kabineta premijera nisu najavili da li će odgovoriti na ovaj zahtijev.

A zbog znakova koji su vandalizovani samo dan nakon postavljanja, policija je privela četiri osobe.

Ali zamjenik direktora policije Sjeverne Mitrovice Veton Elšani rekao je za KOHA da niko od njih nije uhapšen.

„Prvo smo priveli četiri osobe, sve pijane. Na kraju su za dvoje ljudi izdate kazne zbog pijanstva na javnom mjestu, jedna je osumnjičena za vandalizam, a jedna je ostala svjedok“, izjavio je Elšani.

U četvrtak na sjeveru na tablama su postavljena imena na albanskom jeziku. Jarinju se vratilo ime Raška. Na albanskom su napisana i sela Banjska, Sočanica i Rudare. Ali, više od polovine natpisa koji su postavljeni u četvrtak u međuvremenu su obojili  nepoznati ljudi.