Na aerodromu „Adem Jašari“ ove godine registrovano je preko 2 miliona putnika

Uprava za civilno vazduhoplovstvo Kosova saopštila je da je tokom prvih osam mjeseci 2023. godine sa prištinskog međunarodnog aerodroma „Adem Jašari“ putovalo preko dva miliona putnika.

„Tokom avgusta mjeseca u aerodromu „Adem Jašari“ opsluženo je 411.162 putnika ili 11 odsto više nego u istom mjesecu prošle godine. Što se tiče broja letova, tokom avgusta mjeseca zabilježen je porast od 6,4% ili 1.389 polazaka letova. Od januara do avgusta usluženo je 2.334.648 putnika, ili 13 odsto više nego u istom periodu prošle godine“.