Na Kosovu je  za tri mjeseca zatvoreno 400 preduzeća

Predsjednik Kosovske alijanse biznisa (AKB) Agim Šahini je za Ekonomiju onlajn  rekao da je u roku od tri mjeseca skoro 400 kompanija prestalo da posluje na Kosovu i da se to dešava zbog dugova i konkurencije, a ne zbog loše situacijne.

Šahini ovu činjenicu smatra uznemirujućom, jer očekuje institucionalne akcije.

„To je briga za državu, trenutno govorimo o poslijednja tri mjeseca kada je u prosjeku zatvoreno oko 400 preduzeća i ova preduzeća su uglavnom zatvorena zbog uzastopnih problema koje imaju zbog gubitka moći u dugovima. tržište i konkurencija nije loše“, kaže Šahini.

„Stoga, prestanak poslovanja ne može biti dobrovoljan dok ne ostvare svoje ciljeve. Nijedan posao se dobrovoljno zatvara koji ima dobar posao, ali koji ima loše poslovanje i to čini Kosovo neatraktivnim mjestom za nove biznise, ali i tradicionalni biznisi idu ka bankrotu zbog raznih razloga uzastopnih štrajkova koji dolaze u poslovanju“, dodao je on.

Nova ulaganja i razvojne mogućnosti podrške su tri veoma važna faktora za razvoj poslovanja, kaže Šahini.

Šahini takođe nabraja poteškoća koja preduzeća imaju u zemlji, uključujući poreske i infrastrukturne.

„Vlada Kosova mora učiniti još više, da stvori nove mogućnosti za razvoj, nove prilike za ulaganja i podršku, imajući ova tri važna faktora da bi privreda zemlje bila aktivna. Preduzeća su veoma zauzeta i rade sve da se ne zatvore, ali na kraju dolazi trenutak kada mogu da odustanu i ne mogu da se suoče ni sa uzastopnim opterećenjima, uključujući visoka poreska opterećenja, velika opterećenja banaka kamatama, infrastruktura često čini fizičkim da neka preduzeća se mogu zatvoriti i po tom pitanju zbog gubitka konkurentske moći, gubitka tržišta i nedostatka radnika, što je u poslijednje vrijeme uobičajena pojava“, kaže on.

Šahini traži da se ne koristi termin „preduzeća sa dobrovoljnim zatvarajem“, jer, kako ističe, niko „ne odlazi kući očekujućiči bilo kakvu socijalnu pomoć“.

„Preduzeća obično nakon završetka primopredaje i sopstvene privredne aktivnosti prije konkurencije, prije konkurentske moći, mogu da počnu procedure za zatvaranje preduzeća i niko ne ide da zatvori da bi ostao bez posla, ali oni dobrovoljno moraju da završe proces, ali dobrovoljno. zar nisu zatvorili svoje radno mjesto, posao i delatnost“.

„Izraz „volonter“ ne treba koristiti iz razloga što su oni dobrovoljno otvorili svoje poslove, ali je došao trenutak kada moraju da se podnose legalno, podnesu odjavu preduzeća i traže druge alternative da zaposle te ljude ili da stvori još jednu priliku ili napusti zemlju ili nađe drugu priliku da svoj kapital spoji u drugu firmu ili drugog pojedinca, ali i dalje niko dobrovoljno ne zatvara posao i niko ne ide kući očekujući od nekoga socijalnu pomoć sve dok je sposoban za rad“, kaže Šahini.