Najviše novca se na Kosovo šalje iz Njemačke i Švicarske

Pozivajući se na zvaničnu statistiku CBK-a, 1,22 milijarde evra je poslato na Kosovo iz dijaspore tokom 2022. godine.

Ova cifra je oko 69,4 miliona evra, ili 6% više nego 2021. Prema infografici „Gap instituta”, Njemačka je i dalje zemlja iz koje se šalje najviše novca, a u procentima to je oko 40%. .

Takođe, ovoj poslijednjoj se pridružuje i Švicarska, odakle je stiglo 19 odsto doznaka.

S druge strane, od 2020. godine kada je počela pandemija Covid-19, statistika CBK-a pokazuje da je došlo do porasta prihvatanja novca preko agencija za transfer novca.

Shodno tome, došlo je do smanjenja doznaka preko nezvaničnih kanala, odnosno donošenja gotovine iz dijaspore tokom njihovih posjeta Kosovu.