Nastavlja se realizacija projekta „Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija grada Prizrena“

Direktorijat za poljoprivredu i ruralni razvoj u Opštini Prizren nastavlja sa procesom implementacije projekta „Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija grada Prizrena“.

Očekuje se da ovaj projekat bude završen tokom ove nedelje, a poseban fokus je posvećen deratizaciji ili uklanjanju glodara.

Ovaj projekat ima za cilj očuvanje javnog zdravlja smanjenjem i držanjem pod kontrolom broja glodara koji cirkulišu kroz kanalizacionu mrežu,