Neodgovorna odluka MONT-a o  udžbenicima, ovo nije u redu

Ministarstvo prosvjete objavilo je konačnu odluku kojom se predviđa nabavka udžbenika od strane roditelja, a potom i subvencija Vlade apliciranjem preko platforme e-Kosova.

Predsjednik nezavisnog sindikata prosvjete Rahman Jašaraj ponovo je reagovao usprotivivši se ovoj odluci i nazvao je neodgovornom odlukom.

„Mi stojimo iza naše reakcije, da to što je Vlada uradila nije u redu. Kurtijeva vlada pretpostavlja da ne postoje alati za savremenu tehnologiju 21. veka, bar su morali da pronađu alate i izdvoje za udžbenike. Ali sredstava ima jer oni sami izjavljuju da je budžet u redu“, rekao je on.

On je rekao i da će cijela ova situacija otežati rad roditeljima, nastavnicima i učenicima.

„Ono što su postavili neku vrstu cijene, nadam se da će biti dovoljno, ali ne verujem da su nam ukazali na te visoke cijene tekstova. Dakle, za jedan predmet treba raditi 2-3 teksta, gde smo takođe imali razumne žalbe roditelja na teške torbe i štetu koju nanose djeci, ali ona nije analizirala ovu situaciju“, naglašava Jašaraj.

Jašaraj je, između ostalog, rekao da će početak školske godine naići na probleme, jer neće svi učenici biti snabdeveni udžbenicima u isto vrijeme.

Na kraju je rekao da će imati sastanak sa gradonačelnicima opštinskog nivoa na kojem se očekuje da izvjeste o školama u svojim opštinama, pa će Nezavisni sndikat prosvjete doneti odluku.