Nezadovoljni građani Župe protestirali u Rečanu

Upućen apel relevantnim institucijama da riješe problem da bi bezbijedno putovali do grada Prizrena

U nedelju je održan protest nezadovočjnih građana Župe. Veći broj ljudi je bio okupljen u centru Rečana a odaziv je bio dobar. Saobračaj je bio obustavljen simbolično na sat vremenea i nikakvih problema nije bilo. Biloje okupljenih ne samo iz Župe, podršku su dali i građani Prizrena i Podgore. Vijortile su se zastave Republike Kosova i BiH, kao i nacionalna zastava Bošnjaka. Nezadovoljni građani su nosili transpareta i govorili su omladinci i predstavnici ostalih političkih partija Bošnjaka, a fokusiralo se na što hitnije reakcije nadliježnih službi kako bi se bezbijedno koristila ova dionica puta koja povezuje grad Prizren i sela Župe. Naša inicijativa je uputila javno upozorenje da neće statin a ovome I da će ubuduće organizovati ovakve skupove u većem broju do okončanja zahtijeva.