Njemački FES predstavlja nacrt statuta ‘Udruženja'(ZSO)

Fondacija Fridrih Ebert Stiftung (FES) danas u Prištini predstavlja nacrt statuta „Asocijacije opština u kojoj je zajednica kosovskih Srba većina“, koju je izradila ova organizacija u partnerstvu sa Evropskim institutom za mir (EIP).

„Fondacija Fridrih Ebert (FES) u Prištini će predstaviti i razgovarati o rezultatu našeg rada na nacrtu statuta za „Asocijaciju opština u Republici Kosovo u kojoj zajednica kosovskih Srba čini većinu“, koji je sačinjen u partnerstvu sa Evropski institut za mir (EIP)“, saopštavaju iz Fondacije Fridrih Ebert (FES).

U 23 godine svog prisustva na Kosovu, Friedrich-Ebert-Stiftung kancelarija u Prištini doprinela je javnim raspravama i kreiranju politike o mnogim različitim političkim, ekonomskim i društvenim pitanjima, prenosi RTKlive.

„Kao deo našeg programa, namjeravamo da ojačamo Kosovo kao partnera za mir i bezbijednost u regionu i podržimo njegovu političku agendu posvećenu integraciji u EU. Prošle godine smo udružili snage sa Evropskim institutom za mir (EIP) i organizovali zajedničku seriju seminara 2022. o neriješenim pitanjima normalizacije između Kosova i Srbije. Kroz ove seminare razgovarali smo i bavili se najhitnijim pitanjima i izazovima u vezi sa sprovođenjem prvog sporazuma o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, koji je prethodio izradi Statuta“, najavljuje Fondacija Fridrih Ebert Stiftung (FES).

Prema FES-u, rad je proizvod partnerstva između dvije organizacije i ne uključuje treću stranu.

„Proces izrade povelje uključivao je konsultacije sa stručnjacima, akademskim krugovima i profesionalcima koji rade ili su uključeni u Briselski dijalog. Stoga, u visoko politički instrumentalizovanom okruženju, publikaciju treba posmatrati prije kao polaznu tačku za doprinos zasnovan na dokazima. Naš rad je bio vođen samo motivacijom da doprinesemo pokretanju značajne javne rasprave i ponudimo svoje preporuke oblikovane odgovarajućom domaćom i međunarodnom ekspertizom – kao što smo to činili u prošlosti za različita politička i društveno-ekonomska pitanja“, najavljuje. Fondacija Fridrih Ebert Stiftung (FES) u Prištini.