Njemačkoj će do 2060. nedostajati milion radnika

Stručnjaci vjeruju da će u Njemačkoj u narednim decenijama biti dostupno mnogo manje radnika.

Prema predviđanjima stručnjaka, broj ljudi na njemačkom tržištu rada do 2060. vjerovatno će se smanjiti sa 45,7 na 40,4 miliona. Prema Institutu za istraživanje tržišta rada i zanimanja (IAB), potencijalna radna snaga će se u ovom periodu smanjiti za 11,7 odsto, uzimajući u obzir faktore kao što su demografske promjene, natalitet, imigracija i emigracija. „Rezultati pokazuju da će kompanije imati znatno manje radnika na raspolaganju u narednim decenijama“, kaže ekonomista IAB Enco Veber.

Ova procijena uzima u obzir kontramere i višestruke spoljne faktore kao što su ekonomska i demografska kretanja u inostranstvu, kao i natalitet. Bez ovih mjera, broj radnika dostupnih na tržištu biće još manji. Prema studiji, u narednim godinama će se pozitivno razvijati samo stopa zaposlenosti žena i starih.

Za Njemice do 55 godina, stručnjaci pretpostavljaju da će stopa porasti sa 87 na 93 odsto, dok će za žene stranog porijekla sa 67 na 77 odsto. Proračuni su zasnovani na pretpostavci da će se natalitet povećati sa 1,5 na 1,7 dece po ženi.

„Treće zemlje postaju sve važnije za EU ​​kada su u pitanju migracije iz razloga zapošljavanja. Dakle, barijere moraju biti uklonjene, ali istovremeno se mora učiniti više kako bi se osiguralo da imigranti steknu uporište na tržištu rada i da pronađu dugoročnu perspektivu u Njemačkoj“, kaže Veber.

Hoće li se stanovništvo smanjiti?

Prema studiji, imigracija iz zemalja EU, poput Poljske ili Rumunije, biće značajno smanjena. Dok je u Njemačku u poslednjih deset godina u proseku dolazilo 900.000 ljudi iz zemalja EU, 2060. godine to će, prema studiji, biti samo 600.000.

S druge strane, imigracija iz trećih zemalja će se povećati sa 240.000 na 500.000 ljudi godišnje. Ali treba uzeti u obzir i emigraciju iz Njemačke: prema procijenama, od sadašnjih 750.000, ona će svake godine dostići milion ljudi koji napuštaju zemlju.

Prema procijenama, u Njemačkoj će 2060. živeti samo 72,6 miliona ljudi, što je oko deset miliona manje nego danas. Prije svega, imigracija iz drugih zemalja EU će vjerovatno značajno pasti kako se uslovi života tamo poboljšavaju, a istovremeno je demografska situacija ponekad čak i nepovoljnija nego u Njemačkoj, prenosi DW.