O generalnom štrajku raspravlja i Skupština Kosova

Poslanici Skupštine Kosova sastaće se u 11.00 časova kako bi razgovarali o nedovršenim tačkama sa plenarne sjednice 15. septembra.

Na dnevnom redu je skupštinska rasprava o generalnom štrajku Unije samostalnih sindikata Kosova (BSPK).

Takođe, na dnevnom redu su prvo razmatranje Nacrta zakona o izmjeni i dopuni zakona koji se odnose na racionalizaciju i uspostavljanje linija odgovornosti izvršnih organa, prvo razmatranje Nacrta zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Finansijski penzioni programi od strane države.

Poslanici će razmatrati i godišnje izvještaje Nezavisne komisije za medije za 2021. godinu, Regulatornog organa za elektronske i poštanske komunikacije za 2021. i CJP za 2020. godinu.

Tačka dnevnog reda je i razmatranje Izvještaja sa preporukama iz nadzora nad sprovođenjem Zakona o elektronskom nadzoru lica kojima je odlukom suda ograničeno kretanje, razmatranje Izvještaja sa preporukama iz nadzora nad sprovođenjem zakona. Zakona o notarima, kao i razmatranje preporuka koje proizilaze iz razmatranja Izvještaja revizije za godišnje finansijske izvještaje Univerziteta u Prištini za 2021. godinu.

Na sutrašnjoj sjednici predviđene su za raspravu nedovršene tačke sa plenarne sjednice 4. avgusta 2022. godine, kao što su glasanje o drugom čitanju Nacrta zakona o Vladi Kosova, načelno glasanje o Predlogu zakona o izmenama i dopunama. dopuna Zakona o notarima, razmatranje Strategije bezbijednosti Kosova 2022-2027.

Izbor člana Borda RTK, iz albanske zajednice, razmatranje preporuka koje proizilaze iz pregleda izvještaja revizije za godišnje finansijske izvještaje RTK za 2021. godinu i izvještaja revizije učinka upravljanja javnim fondovima u RTK, kao i formiranje ad-hoc komisije za izbor kandidata za člana Nezavisne komisije za medije.