Očekuje se povećanje tarifa za struju za oko 15 odsto

Odbor regulatorne kancelarije za energetiku (ZRRE) odobrio je maksimalne dozvoljene prihode za KESCO u iznosu od 400 miliona evra.

Na osnovu odluke o maksimalno dozvoljenim prihodima, od slijedećeg mjeseca očekuje se povećanje tarifa za struju za oko 15 odsto.

Imer Zejnulahu (Ymer Zejnullahu), predsjednik odbora ZRRE, rekao je da će tačna struktura tarifa biti određena slijedeće nedelje.

Zejnulahu je naglasio da čeka da se KEDS, KESCO i KOSTT prijave za nove tarife.

Prema njegovim riječima, povećanje tarifa biće raspoređeno na sve kategorije potrošača.