Od 2023. godine očekuje se da će plastične kese na Kosovu koštati i do 10 centi

Plastične kese na Kosovu će se od januara slijedeće godine plaćati od 5 do 10 centi.

Ovo otkriva istraživanje koje je sprovelo Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture (MMPHI) o uticaju plastičnih kesa na životnu sredinu.

Zimer Mrasori, šef Odseka za javnu komunikaciju u ovom ministarstvu, rekao je za KALLKSO.com da su angažovali stručnjake i formirali sveobuhvatnu grupu sa glavnim akterima, koja će pomoći da se pronađe odgovarajuće i održivo riješenje u smislu smanjenja plastičnih kesa.

Ova radna grupa je sačinila početni nacrt analize plastičnih kesa, u kojoj se preporučuje da se plastične kese naplaćuju u iznosu od 5 do 10 centi.

„Prvo će se pristupiti izradi Administrativnog uputstva koje će regulisati pitanje plastičnih kesa. Usvajanjem ovog Administrativnog uputstva krajem ove godine i njegovim stupanjem na snagu, počeće njegova primjena u praksi od januara 2023. godine“, objasnio je Mrasori.

Civilno društvo pozdravlja inicijativu

Predstavnici nevladinih organizacija u zemlji koje se bave pitanjima životne sredine iznijeli su svoje viđenje inicijative za plastične kese i mogućnosti uticaja na čistiju životnu sredinu.

Arben Nika, direktor organizacije “Centar za edukaciju i razvoj životne sredine” (CEDE), ocijenio je ovu inicijativu rekavši da će uticati na to da plastičnog otpada bude  što manje.

Međutim, na pitanje da li je važno i potpuno uklanjanje plastičnih kesa, Nika je reko da bi ova akcija bila efikasnija ako bi je uslijedile druge mjere.

„…To je dosta važno jer je najveća masa plastika u otpadu, pa će biti neophodno. Međutim, sada treba da idemo zajedno sa drugim akcijama da uzmemo  prvenstveno plastične flaše i ostalo, a ne samo kese“, ocijenio je Nika za KALLKSO.com.

Inicijativu MMPHI za oporezivanje plastičnih kesa pozdravila je i organizacija za zaštitu životne sredine „Gjethi“.

Međutim, Valon Raka, njen predsjednik, rekao je za KALLKSO.com da je njegov uticaj diskutabilan.

„Kao normalna ekološka nevladina organizacija podržavamo svaku inicijativu koja se odnosi na smanjenje plastičnog otpada. Koliko je ovo bilo delotvorno je diskutabilno jer nemamo program reciklaže i pitanje ovih kesa koje će se još prodavati je malo problematično“, rekao je on.

Raka je dodao da bi definitivni program reciklaže koji obuhvata cijelu zemlju bio jedno od riješenja za postizanje “zelene agende”.

„Program reciklaže koji obuhvata čitavo Kosovo, čak i tamo gde postoji pravi program kao u zapadnim zemljama gde imamo spremne modele, bio bi idealno riješenje. Mi kao Kosovo, nismo još tamo“, rekao je Raka za KALLKSO.com.

On je, međutim, rekao da s druge strane, ova reciklaža trenutno ne može da se desi jer je skupa i ne može se ostvariti bez subvencija države.