Od avgusta će se zamijenjivati srpska lična dokumenta pri ulasku i izlasku sa Kosova

Kosovska policija odlučila je da od 1. avgusta svima koji se na granični prelaz pojave sa ličnim dokumentom koji izdaju vlasti Srbije, biće obezbijeđena dokumenta koja privremeno zamijenjuju korišćenje takvih dokumenata.

U saopštenju koje je policija objavila u nedijelju, navodi se da će dokument za ulazak/izlazak stvoriti osnovu za kretanje na teritoriji Republike Kosovo i za korišćenje u državnim institucijama.

„U cilju sprovođenja odluke, omogućavanja bržeg dostavljanja ulazno-izlaznih dokumenata građanima kojima su potrebna, izbegavanja čekanja i omogućavanja lakšeg graničnog saobraćaja, Kosovska policija je izvršila sve neophodne policijske pripreme, kao što su u pogledu ljudskih resursima, kao i tehničkim i logističkim“, navodi se u saopštenju Policije.

Ovaj dokument, kako je saopšteno iz policije, izdavaće se na svim kopnenim i vazdušnim graničnim prelazima i ima rok važenja od 90 dana.

Licima mlađim od 16 godina, koja nemaju identifikacioni dokument, dobija se i dokument za ulazak/izlaz, pod uslovom da imaju izvod iz matične knjige rođenih sa fotografijom“, navodi se u saopštenju policije.