Od jutros postavljeni disklejmeri na svim graničnim prelazima sa Srbijom

Na svim carinskim punktovima na graničnim prelazima od jutros su na vidnim mjestima postavljeni disklejmeri, odnosno obavještenja u kojima se objašnjava da se omogućavanje korišćenja ličnih karata izdatih od strane Prištine vrši isključivo iz praktičnih razloga, radi omogućavanja slobode kretanja i da se to ne može tumačiti kao priznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.

U disklejmerima se navodi i da korišćenje ličnih karata koje je izdala Priština ne može da se tumači kao pristanak Beograda na odstupanje od Rezolucije SB UN 1244. 

Disklejmeri su postavljeni dan uoči početka primene novog režima i dvojezični su – napisani su na srpskom i engleskom jeziku, dimenzija su 50×70.

U subotu, 27. avgusta Srbija i Kosovo su postigli dogovor o ličnim dokumentima, po kome je Srbija pristala da ukine dokumenta za vlasnike ličnih karata iz Kosova, dok je Kosovo pristalo da ih ne uvodi za vlasnike ličnih karata iz Srbije