Oko 50.000 ljudi starijih od 65 godina ima vozačku dozvolu

Na Kosovu oko 50.000 ljudi starijih od 65 godina i dalje je registrovano sa vozačkom dozvolom. U međuvremenu, Zakon o vozačkoj dozvoli predviđa da se za starije od 65 godina, obnavljanje vozačke dozvole vrši svakih pet godina na osnovu lekarskog uvjerenja.

„Svaka osoba koja odlazi u penziju mora da prođe provjere. Svake godine provjeravam oči, krvni pritisak, masti, dijabetes“, kaže Dževat Gaši, vozač stariji od 65 godina.

Nakon odlaska u penziju, da bi nastavio sa vozačkom, mora da se podvrgne ljekarskim pregledima.

Stariji ljudi koji imaju vozačku dozvolu često imaju saobraćajne nezgode. U nekim slučajevima, poslijedice su čak i fatalne.

Direktor Direkcije za drumski saobraćaj Jeton Redžepi objašnjava za Radio Kosovo da vozači koji napune 65 godina moraju da prolaze ljekarske preglede svake dve godine.

„Možda će u bliskoj budućnosti ovo imati još jednu praksu, ali u ovom trenutku oni moraju da imaju ljekarsko uvjerenje svake dvije godine. Ministarstvo treba da ih vodi u evidenciji“, rekao je on.

Redžepi kaže da vozači nemaju uvjek tu priliku. Prema njegovim riječima, nekim vozačima je ljekarskim uvjerenjima onemogućeno da produže dozvolu.

„Sa ljekarskim uvjerenjima se više puta dešava da vozači budu spriječeni da upravljaju teškim vozilima, putničkim vozilima i vozilima koja prevoze opasne materije“, rekao je on.

Dok je najveći rizik prema riječima stručnjaka za saobraćaj, Nola Dedaja, za starije osobe.

On kaže da institucije treba da vode računa o pravilnoj zakonskoj infrastrukturi za penzionere i osobe starije od 65 godina, koji su učesnici u saobraćaju kao vozači vozila.

On pojašnjava da starijim od 65 godina treba zabraniti visoke kategorije kao što su C i D, a da voze samo B kategorije, ali da se ograniči saobraćaj preko 25 kilometara od mjesta stanovanja.

„Svake godine moraju da dobiju ljekarsko uvjerenje. To se radi zbog smanjenja psihičkih i fizičkih sposobnosti i ne treba uskratiti pravo na vožnju“, rekao je on.

Međutim, ocijenjuje da je kod ljudi koji upravljaju vozilima starijim od 65 godina, nivo rizika u pogledu bezbijednosti na putevima visok.

Prema njegovim rečima, umor, nesanica, hronične bolesti imaju uticaja u vožnji. Zbog starosti, njihova reakcija je spora i predstavljaju opasnost po bezbijednost na putu.