Oko 900 ljudi optuženo za korupciju na Kosovu, samo 29 osuđeno

Fenomen korupcije i dalje ostaje zabrinjavajući problem u našoj zemlji. Ova pojava nastavlja da pravi velike probleme ne samo državi, već i građanima.

Gotovo svakodnevno slušamo o hapšenjima službenih lica umješanih u korupcionaške poslove, podizanju optužnica protiv njih, ali  na kraju broj osuđujućih presuda je mali.

Gazeta Sinjali saznaje da je u prvoj polovini ove godine pred sudovima Kosova u toku 346 predmeta sa 880 optuženih lica za krivična dijela službene korupcije.

Od toga je početkom godine u radu bilo 275 predmeta sa 747 optuženih, dok je u prvih šest mjeseci ove godine u sudove primljen 71 predmet sa 133 optužena lica.

Gazeta Sinjali saznaje da je osuđujućom presudom bilo 13 slučajeva sa zatvorskim kaznama u kojima je osuđeno 16 lica, dok je u 12 drugih slučajeva kažnjeno 12 lica. U međuvremenu, postojao je slučaj kada je osoba osuđena na uslovnu kaznu.

Tokom prve polovine ove godine, sudovi Kosova su u 12 predmeta dobili oslobađajuće presude, pri čemu su u 7 odbačene presude za 13 optuženih, a 6 predmeta je riješeno na drugi način sa 9 optuženih lica.

Tako je riješen 51 predmet i okončan postupak za 74 lica.

U radu do kraja izvještajnog perioda bilo je 295 i 806 predmeta protiv kojih nije okončan sudski postupak, saznaje Gazeta Sinjali u Sudskom savjetu Kosova.