‘Online’ aplikacija, EU digitalizuje vize za šengenski prostor

Očekuje se da će Kosovari putovati bez viza u šengenski prostor od 1. januara 2024. godine, nakon što je Evropski parlament ranije ove godine odobrio ukidanje viznog režima za Kosovo.

Šengenski prostor čine 23 od 27 zemalja članica EU, ali i zemlje poput Švicarske, Norveške, Islanda i Lihtenštajna.

Današnja promjena EU, nakon dugotrajnog zakonodavnog procesa, stupiće na snagu kada se tehnički posao, koji traje nekoliko mjeseci, završi i objavi u zvaničnom časopisu EU.

Odluka o digitalizaciji procesa izdavanja viza vezana je i za ukidanje odluke o stavljanju naljepnice na pasoše podnosilaca zahtijeva, što znači da više nije potrebno zakazivanje termina u ambasadama ili kancelarijama koje nude ove usluge.

„Online vizni sistem će pojednostaviti proces podnošenja zahtijeva za putnike“, rekao je španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska.

Kada postanu operativni, ljudi koji se prijavljuju za kraći boravak u šengenskoj zoni će učitati dokumente, podatke i elektronske kopije svojih putnih isprava sa biometrijskim podacima, a zatim izvršiti uplatu – sve preko onlajn platforme.

Ako njihov zahtijev bude prihvaćen, dobiće kriptografski potpisan bar kod za štampanje ili čuvanje na svojim uređajima.

Ali oni koji se prijave prvi put, ili oni sa novim pasošima ili sa promjenjenim biometrijskim podacima, i dalje mogu biti primorani da zakažu termin fizički.