Opada poverenje u rad institucija, raste zabrinutost zbog siromaštva

Radom centralnih institucija na Kosovu zadovoljno je 42,44 % ispitanika, pokazuju istraživanja “Puls javnosti” koji svake godine sprovodi UNDP. Rezultati ove ankete sprovedene u svim zajednicama na Kosovu pokazuju pad povjerenja u institucije.

Za razliku od aprila mjeseca prošle godine kada su rezultati bili nešto povoljniji, u novembru je povjerenje opalo prema gotovo svim institucijama, pa je tako radom predsjednika vlade zadovoljno 48,9 % ispitanih, a radom predsjednice 56,2 gde je takođe zabeležen pad u odnosu na april kada je ovaj procenat bio veći od 60%.

Kada je u pitanju osećaj bezbijednosti građana, primetan je blagi rast u procentima. Na Kosovu se bezbijedno osjeća 79,73 % ispitanih građana različite etničke pripadnosti. Kod srpskih ispitanika je osjećaj bezbijednosti niži nego kod Albanaca – 37%, a kako navode u UNDP-u ta razlika je čak 42,4 procenta, s obzirom da se preko 80% ispitanih Albanaca osjeća bezbijedno na ulici.

U UNDP-u nisu mogli da odgovore na pitanje šta je uticalo na ovakve podatke i da li su uzeli u obzir situaciju na sjeveru Kosova.

Najveće promjene u pogledu percepcije korupcije primećene su u Policiji Kosova, potom u opštinama i sudovima. Ispitanici smatraju da je najveći nivo korupcije u Carini Kosova, a takvo mišljenje su kreirali na osnovu medijskih izvještaja, navode u UNDP-u. Najmanje je korupcije u obrazovanju, smatraju ispitanici.

Građane Kosova ispitane u ovkiru “Pulsa javnosti” UNDP-a najviše zabrinjava siromaštvo, više od 25%, nezaposlenost 19,2 i skok cijena životnih namirnica.

“Činjenica da 25 posto ljudi veoma zabrinuto zbog siromaštva, a čini mi se da je slijedeća stvar pitanje nezaposlenosti, to je ono što me zaista zabrinjava”, kaže Nuno Kueiroš, stalni predstavnik UNDP-a.

U okviru ankete postavljana su i pitanja o dijalogu, odnosno putu ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Oko 60% ispitanih vjeruje da će ovaj proces imati pozitivan utiacaj na njihove živote.

Ipak, pravcem ka kojem se Kosovo kreće nezadovoljno je preko 40 posto ispitanih u okviru ovog istraživanja.

Javni puls je publikacija koja se objavljuje dva puta godišnje, koja već dvadeset dvije godine doprinosi pružanju nepristrasnih i vjerodostojnih podataka kosovskim institucijama i zainteresovanim stranama o ključnim indikatorima. Javni puls 25. zasnovan je na podacima prikupljenim u novembru 2023. i odražava mišljenje 1.306 ispitanika.