Oprostiti 100 evra poreza na imovinu ili obustaviti poslednju revalorizaciju imovine – Riješavaju danas poslanici

Skupština Kosova danas održava plenarnu sjednicu, a na dnevnom redu je i razmatranje Nacrta rezolucije koja se bavi pitanjem povećanja faktura poreza na imovinu.

Dok s jedne strane stav traži da se odustane od 100 evra poreza na imovinu, a neke opštine su to već odobrile, opozicija ističe da opštine nemaju pravo na odricanje i da traže od Ministarstva finansija da obustavi prijavu. Odlukom o poslednjoj revalorizaciji imovine u zemlji i poreskim računima za 2023. godinu, obračunati prema procijenama izvršenim pre 2022. godine.

Sednica Skupštine Kosova održava se u 10.00 časova

Dnevni red

Usvajanje zapisnika sa prethodnih sjednica,

Izjave van dnevnog reda,

poslanička pitanja,

Prijedlog GP LVV za zamjenu članova u skupštinskim odborima,

Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-180 za dopunu i izmene i dopune Zakona br. 06/L-048 za Nezavisni nadzorni savet za civilnu službu Kosova,

Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-211 o vinima,

Razmatranje nacrta rezolucije za riješavanje pitanja povećanja faktura poreza na imovinu.