Opštine gube milione od amnestije poreza na imovinu, traže odštetu

Asocijacija kosovskih opština (AKK) procijenjuje da su desetine miliona evra izgubljene Zakonom o porezu na nepokretnosti, koji građanima smanjuje račune do 100 evra za 2023. godinu, i zato traži od Vlade Kosova da ih nadoknadi .

U opštinama kažu i da već sedam mjeseci čekaju pozitivan odgovor Vlade za nadoknadu štete od poplava.

Izvršni direktor Asocijacije kosovskih opština Sazan Ibrahimi rekao je da će usvajanje Zakona o porezu na imovinu koštati opštine milione evra i da očekuju obeštećenje što je prije moguće.

„Nije ni tačno, jer ako Vlada misli da oprosti građanima od 100 evra, moram da razmišljam i o šteti koja je pričinjena Opštinama i te štete, tražimo da budemo nadoknađeni. Biće u pitanju desetine miliona evra, nije ovde samo 100 hiljada evra ili 200 hiljada evra. ali će svaka opština biti pogođena, velike opštine sa desetinama miliona evra, dok male opštine sa stotinama hiljada evra“, naveo je Ibrahmi.

Ibrahimi je naveo da je Vlada usvojila ovaj zakon bez konsultacija sa opštinama Kosova, što se, kako kaže, nikada nije dešavalo sa prethodnim vladama.

„Očekivali smo da će Skupština konsultovati gradonačelnike opština jer će ovaj zakon imati uticaja na budžet u opštinama i to je prvi put da se centralni nivo na ovakav način ponaša prema opštinama, ne uzimajući u obzir ni preporuke ni zahtijevima gradonačelnika, uopšte nije bilo javnih konsultacija sa opštinama i smatramo da je ovaj zakon usvojen samovoljno, bez konsultacija sa opštinama. To je prvi put na posleratnom Kosovu da demokratski izabrana Vlada uopšte ne konsultuje opštine Republike Kosovo“, rekao je Ibrahimi za KP.

Skupština je 27. jula usvojila izmenu novog Zakona o porezu na nepokretnosti, koji predviđa mogućnost odbitka računa za 2023. godinu do 100 evra, poreske olakšice za primarno stambeno i poljoprivredno zemljište, ograničenje obračun kamate da ne prelazi vrijednost poreske obaveze, odbitak niže poreske stope za 2024. godinu i početak primjene progresivnog poreza od 2025. godine.