Ove godine se očekuju rekordni prinosi pšenice

Očekuje se da će ova godina biti rekordna po prinosu pšenice. Ovo je ocijena Ministarstva poljoprivrede, a potkrepljena je i ocijenom univerzitetskog profesora Imera Rusinovca, koji smatra da je proizvodnja pšenice ove godine, i po količini i po kvalitetu, bolja nego prošle godine.

2024. godina u pogledu žetve pšenice ispada dosta plodna. Zamenik ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Imri Demelezi rekao je za Radio Kosovo da će ova godina u odnosu na druge godine imati mnogo bolje prinose.

 „Rezultate žetve je teško reći, ali sreća je što smo ove godine imali mnogo bolje prinose u odnosu na prošlu, jer prošle godine nismo imali sreće zbog kiša brojnih tokom cijele godine, a kao rezultat, nije bilo adekvatnih prinosa“, rekao je Demelezi.

Čak i profesor poljoprivrede na Univerzitetu u Prištini Imer Rusinovci smatra da je proizvodnja pšenice ove godine znatno veća.

„Proizvodnja pšenice ove godine je bolja, i po kvantitetu i po kvalitetu. Sada su počele žetve i u Kosovskoj ravnici. Bio sam prisutan u nekim anketama u opštini Lipljan i proizvodnja je bila negde između 6 i 7 tona, što znači znatno veća u odnosu na prethodne godine“, rekao je Rusinovci Radio Kosova.

Očekivanja za veće prinose u ovoj godini izrazio je i ministar poljoprivrede Faton Peci u objavi na Fejsbuku, gde je rekao da ova godina bilježi posleratne rekordne prinose u skoro svakoj poljoprivrednoj kulturi, sa posebnim akcentom na žitaricama.

Prošle godine je bilo 100.000 hektara žitarica, od čega je 66.000 hektara pšenice. Kosovo pšenicom ne pokriva sve potrebe svojih građana.