Ove nedijelje mijenjamo sa ljetnjeg na zimsko računanje vremena

U nedelju, 30. oktobra, vreme se menja. Kazaljke vraćamo na 60 minuta unazad, ili drugim riječima, spavaćemo sat vremena više

Kao i obično, promjena se dešava oko 03:00 sata. Na uređajima pametnih telefona, prebacivanje se vrši automatski.

Pomijeranje kazaljki na satu kao pojava javlja se dva puta godišnje: poslijednje nedelje oktobra i poslijednje nedelje marta, kada sat ide unapred. Cilj je da se na najbolji način iskoristi solarna energija.

Promjena vremena je ranije bila neujednačena u Evropi, ali je počela da se generalizuje od 1974. godine, nakon prve naftne krize kada su neke zemlje odlučile da pomjere sat unaprijed kako bi koristile više sunčeve svjetlosti i trošile manje električnu energiju.