Ovo je 27 zemalja u koje možete putovati bez vize od 1. januara

Evropski parlament je danas usvojio odluku o liberalizaciji viza za građane Kosova, najkasnije do 1. januara 2024. godine.

Vizna liberalizacija omogućava slobodno kretanje bez viza u zemljama šengenskog prostora koji čini 27 država članica: Njemačka, Austrija, Belgija, Hrvatska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Letonija , Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska i Švicarska.

Građani Kosova će moći da putuju bez viza samo 90 dana, u roku od šest mjeseci. Putovanje bez viza je dozvoljeno za turističke posjete, porodične ili slične stvari, i ne podrazumeva radnu dozvolu ili druge pogodnosti. Građani Kosova jedini na Zapadnom Balkanu ne mogu slobodno da se kreću u šengenskoj zoni.