PAK sa akcijama u nekoliko gradova naplaćuje dugove od preko 700.000 evra

Poreska administracija Kosova (PAK) nastavila je u četvrtak sa aktivnošću konfiskacije privrednih subjekata, koji imaju neizmirena dugovanja, čime su naplaćena dugovanja u iznosu od preko 700 hiljada evra.

Ova aktivnost je sprovedena u regionu Prištine, Uroševca, Đakovice, Mitrovice, Prizrena i Gnjilana.

„U okviru ove akcije poreznici su zatvorili i oduzeli imovinu privrednih subjekata zbog neplaćanja poreza, iste radnje prinudne naplate će se nastaviti i narednih dana.

„Zbog toga Poreska uprava obavještava sve obveznike koji imaju neizmirene obaveze da se jave Odijeljenju prinudne naplate i izmire poreske obaveze, kako ne bi bili suočeni sa mjerama oduzimanja.

„Pozivamo poreske obveznike da budu kooperativni u plaćanju svojih dugova, kao i da se informišu o mogućnostima koje pruža Zakon o poreskoj upravi i postupku u plaćanju poreskih dugovanja.