Pećki sud odlučuje o oslobađanju zaplenjenih vila na Brezovici

Osnovni sud u Peći odbio je zahtev tužioca Rasima Malokua za određivanje mere bezbednosti zaplenjenim vilama u Brezovici.

Portparol Osnovnog suda u Peći Tringa Žuti potvrdila je vijest za Ekspres novine.

Ona je rekla da je zahtijev tužioca odbijen kao neblagovremen.

„Potvrđujemo da se Naredbom Osnovnog suda u Peći UJK.br.161/22, od 06.07.2023. godine, zahtev Osnovnog tužilaštva u Uroševcu za privremenu mjijeru obezbeđenja oduzete imovine odbacuje kao nepodoban“, rekao je Žuti za Ekspres novine.

Povodom odluke suda, Ekspres je kontaktirao tužioca Rasima Malokua, koji je rekao da imaju mogućnost žalbe Apelacionom sudu.

Tako je odlučeno u prvom stepenu, sada imamo rok za žalbu“, rekao je Maloku.

Mnoge poznate javne ličnosti su vlasnici ovih vila.