Penzijski sistem vidi borbu međunarodnih tržišta, gubi oko 170 miliona evra

Kao rezultat problema na međunarodnim finansijskim tržištima, penzioni sektor Kosova (TRUST) je zabeležio lošu finansijsku performansu, označavajući negativan prinos na investicije. Dok ovaj sektor generalno bilježi rast, prenosi Gazeta Sinjali.

Guverner Centralne banke Kosova, Fehmi Mehmeti, rekao je da je penzioni sektor tokom ove godine karakterisao rast u odnosu na prethodnu godinu.

On je dalje naglasio da je ukupna vrijednost imovine penzionog sektora u septembru 2022. dostigla 2,3 milijarde evra u poređenju sa 2,2 milijarde u septembru 2021, što se poklapa sa godišnjim povećanjem od 4,2 odsto.

Penzioni sektor je do septembra 2022. godine, zbog nepovoljnih uslova na međunarodnim finansijskim tržištima, zabilježio loš finansijski učinak, koji je označio negativan prinos na investicije u vrijednosti od oko 170 miliona evra“, rekao je Mehmeti.

Guverner CBK je dalje naglasio da su novi penzijski doprinosi u ovom periodu obilježili vrijednost od oko 177,5 miliona evra.