Penzioneri zahtijevaju reformu penzionog i socijalnog sistema: Ne možete preživjeti sa 100 evra mjesečno

Penzioneri zahtijevaju reformu penzionog i socijalnog sistema: Ne možete preživjeti sa 100 evra mjesečno

„Nije samo ova Vlada, već sve vlade u predizbornim kampanjama obećavaju med i mlijeko, a u stvarnosti nam nude trnje i žbunje. Čak ni ova Vlada nije ispunila obećanja koja je dala tokom kampanje“, rekao je Gaši za Ekonomiju onlajn.

Gaši je rekao da kada su u pitanju penzioneri, njih treba pitati, ali je Ministarstvo finansija više puta odbijalo da ih uključi u proces.

„Najgore je što on nema uši da čuje i nema osjećaj da sluša. Kada su u pitanju penzioneri, treba pitati penzionere. Nismo slepi, nismo gluvi. Mi nismo manje profesionalno i intelektualno uzdignuti od onih koji odlučuju umjesto nas, čak i ja kompetentno kažem da su oni manje iskusni i manje informisani o ovim pitanjima od penzionera“, rekao je Gaši.

Gaši ističe da je Vlada dužna da poveća penzije na osnovu indeksa inflacije.

„Odlučili su da nam skrate košulju, uprkos tome što nam nisu merili dimenzije. Naše dimenzije su cijelokupno stanovništvo Kosova koje je sa inflacijom do 60 odsto u roku od 2 godine. Vlada po zakonu mora da procjeni indeks inflacije na kraju svake godine i da svake godine povećava penzije u skladu sa inflacijom“, rekao je on. „Čujemo u medijima da se pravi reforma. Poslali smo zvaničan dopis mejlom Ministarstvu finansija, rada i transfera da se u Komisiju za izradu ovog nacrta zakona uključi lice iz Unije penzionera. Oni tako nešto nisu uradili, nikada nas nisu pozvali. Zatražili smo kopiju ovog nacrta zakona, ali oni nam nisu poslali kopiju. Za njih mi ne postojimo i za njih ne predstavljamo ništa“.

Gaši je rekao da više od polovine novca koji penzioneri dobiju ide za ljekove, tako da im ne ostaje ništa za hranu i druge životne potrepštine.

„Ne možete da povežete početak mjeseca sa krajem mjeseca sa 100 evra. Prosečni penzioneri troše na ljekove oko 60 evra, a vama je ostalo 40 evra. Ako se potroši 40 evra za hranu, od jedne pite dnevno, što je 1,30 centi, sada nema ni ručka ni večere, ni da se plaća struja, ni grejanje, ni odeća”, rekao je za Ekonomia Online.

Naim Jakaj, istraživač na Kosovskom institutu za pravosuđe (IKD), rekao je da trenutno ima 149 hiljada kosovskih penzionera koji primaju samo 100 evra mjesečno, što je nedovoljno za normalan život.

Jakaj je za Ekonomiju onlajn rekao da su penzione i socijalne reforme bile predviđene u vladajućem programu 2021-2025, ali do njih nije došlo.

„U programu vlasti 2021-2025 predviđena je penziona i socijalna reforma, ali se to nije desilo u prve dvije godine. Bilo je nekih prijedloga, nekih odluka, ali nije bilo reforme. Trenutno ima 200.000 penzionera; 49 hiljada su obveznici doprinosa, dok je 149 hiljada penzionera koji primaju mjesečni iznos od 100 evra. Iznos od 100 evra nije dovoljan. Iz tog razloga smatramo kao IKD da penzijsku i socijalnu reformu treba uraditi što je pre moguće”, rekao je Jakaj da je svetska kriza i rast cijena osnovnih proizvoda još više pogoršala položaj penzionera.

On je smatrao ispravnom odluku Ustavnog suda da se ukinu zakonske odredbe za penzionere koji nemaju 15 godina radnog staža.

„Kao rezultat nereformisanja Zakona o penzijskim sistemima, imamo odluku Ustavnog suda kojom se poništava zakonska odredba, odnosno diskriminatorni član za penzionere koji nisu mogli da primaju punu penziju jer nemaju 15 godina, pre januara. 31. 1999. Na sreću, ova odredba je ukinuta i Skupštini i Vladi je naloženo da izmjene izvrše do 15. jula 2023. godine“, rekao je on.

Šefica poslaničke grupe Samooprijedeljenje Mimoza Kusari-Lila u utorak je u emisiji “Interaktiv” KTV-a rekla da je Skupština morala da bude efikasnija usvajanjem nekoliko zakona u poslednje dvije godine, poput minimalne zarade i reforma penzionih šema.

„Kao Skupština, polazim od sadašnje pozicije, mogli bismo da budemo mnogo efikasniji u donošenju nekih važnih nacrta zakona, kao što je zakon o minimalnoj zaradi, a zatim i glasanje koje je još preostalo, za reformu socijalne i penzione šeme, kao i gomila drugih nacrta zakona od posebnog značaja, za koje se traži da imamo priliku i veći fokus da ih donesemo“, rekla je Kusari-Lila prenosi koha.net/