Plaćanje se vrši sa platforme Superpuna za skoro 2.000 radnika

Superpuna je saopštila da je izvršena isplata za skoro 2.000 radnika angažovanih preko Superpune tokom februara i marta.

Preduzeća koja angažuju radnike preko superpuna moraju proći provjere na slijedeći način:

– Da prijavi radnike angažovane u Poreskoj upravi Kosova (PAK);

– Proglasiti radnike u PAK-u sa istom ili većom platom nego na super oglasu za posao;

– Da nema neizmirenih poreskih obaveza prema PAK-u.

Podsjećamo da se subvencija od Vlade daje sa jednomjesečnom razlikom, jer se prijavljivanje radnika u PAK vrši do 15. narednog mjeseca angažovanja. Dakle, za radnike angažovane u mjesecu aprilu, prijava PAK-u se vrši do 15. maja.