Počinje subvencionisanje računa za struju

Ministar finansija Hekuran Murati najavio je da će subvencije za struju imati 40.620 porodica koje su se kvalifikovale u prvu grupu.

Subvencija će se isplaćivati direktno na fakturu, podijeljena na 6 mjesečnih rata, počev od januarske fakture.

„Subvencije za struju imaće 40.620 porodica koje su se kvalifikovale u prvoj grupi.

Subvencija će se isplaćivati direktno na fakturu, podijeljena na 6 mjesečnih rata, počev od januarske fakture.

Subvencija se ostvaruje u okviru pilotiranja Programa podrške ugroženim porodicama, koji finansijski podržava Evropska unija.

Odbor za sprovođenje je pregledao sve prijave porodica koje su se prijavile onlajn. Takođe, porodice koje su koristile staru šemu podrške u prošlosti su automatski ispitane po istim kriterijumima, pošto imamo njihove podatke u bazi podataka.

Sve porodice koje su dobile odobrenje od strane Komisije za sprovođenje i koje su dobile subvenciju to će moći da vide na svojim računima za struju.

Vrijedi napomenuti da je Komisija tokom ispitivanja naišla na značajan broj prijava koje su sadržale greške i da je te prijave bilo nemoguće ispitati. S tim u vezi, podnosioci prijava će dobiti imejl sa uputstvima kako da se ponovo prijave sa tačnim podacima.

Takođe, bilo je i oko 10.000 prijava koje nisu ispunjavale kriterijum prihoda da se smatraju ugroženom porodicom – imali su prihode koji su prelazili prosječan nivo od 150 evra/mjesečno/članu. Ovi aplikanti će dobiti imejl sa obavještenjem o odbijanju njihove prijave.

Biće druga grupa prijava koje će biti pregledane, a aplikacija je otvorena do 31. januara 2024. godine na platformi eKosova“, piše Murati u saopštenju.