Policajci, učitelji, lekari i vatrogasci – kako će im biti isplaćeni novci po novom Zakonu o platama?

Policajci, nastavnici, lekari, prosvetni radnici, ambasadori i vatrogasci neka su od pozicija koje su uvrštene u novi Predlog zakona o platama u javnom sektoru.

Ovaj Nacrt zakona je od četvrtka izašao na javnu raspravu do 6. oktobra.

Kabinet premijera je u objavljenom dokumentu pokazao obrazloženje zašto je ovaj Nacrt zakona objavljen.

„Trenutna situacija u vezi sa platama koje se ostvaruju iz državnog budžeta stvorila je složenu situaciju za državu Kosovo. Ovakvo stanje je rezultat relativno velikog broja posebnih zakonskih i podzakonskih akata, pa čak i odluka kojima se reguliše i utvrđuje visina zarada i naknada“, navodi se u obrazloženju konsultacija, piše Telegraf.

“Sadašnji sistem zarada u javnom sektoru je fragmentiran i na ovaj način je ocijenjen kao neefikasan, jer nije principijelan. Predlog zakona o platama ima za osnovnu svrhu definisanje i regulisanje sistema zarada i bonusa za sve zaposlene koji imaju koristi od plate iz budžeta Kosova. Iz ove kategorije, koja je obuhvaćena ovim nacrtom zakona, isključena je samo Kosovska obavještajna agencija, zbog veoma specifične prirode posla“, nastavljaju iz kabineta premijera.

Ova kancelarija je izdala i predložene koeficijente za sve državne radnike, što je po njima predložena plata.

„Novčana vrijednost koeficijenta utvrđuje se godišnjim zakonom o budžetu. Utvrđivanje vrijednosti koeficijenta vrši se u skladu sa zakonskom regulativom o upravljanju javnim finansijama”, navodi se u članu 9. Predloga zakona kojim se utvrđuje koeficijent zarade, prenosi Telegraf.

Odnos koeficijenata je jedan prema osamnaest, raspoređenih na 111 nivoa koeficijenata. Najveći koeficijent je 18 koji ima predsjednik države, zatim predsjednik Ustavnog suda sa 17,5 i zatim premijer i predsjednik Skupštine Kosova sa 17.

Ukoliko ovaj Predlog zakona bude usvojen, onda će polisa biti plaćena sa koeficijentom 4,5.

U pogledu obrazovanja, pored rukovodećih pozicija, najvišu platu očekuje redovni profesor univerziteta sa koeficijentom 12,4, dok će na preduniverzitetskom nivou profesor srednje škole imati koeficijent 6, a zatim OŠ 5,6 i vaspitači sa koeficijentom 5.

U zdravstvu ljekar specijalista će imati koeficijent 12, zatim lekar opšte prakse sa 7,4 i glavna sestra sa koeficijentom 6.

Ambasadori će biti i oni koji će biti prilično visoko plaćeni, sa koeficijentom od 10,8.

Na kraju, vatrogasci će biti plaćeni koeficijentom 7,2.

Očekivalo se da će zakon, koji je Ustavni sud proglasio nevažećim, regulisati isplatu zaposlenih koji primaju plate iz državnog budžeta.

Dakle, Zakon je regulisao povećanje plata za 70 odsto radnika u javnom sektoru, dok je njih 30 odsto ostalo van. Međutim, radnici u različitim javnim sektorima su izrazili nezadovoljstvo definicijama i njihovim uvrštavanjem u zakon.