Policija Kosova raspisala još jedan konkurs za prijem novih službenika u svim regionima uključujući i Sjever, prijave do 26. jula

Kosovska policija raspisala je ove nedelje još jedan konkurs za prijem novih policijskih službenika. Rok za prijavu, koja se i ovog puta može podneti fizički i onlajn – traje do 26. jula u 15 časova. Konkurs sada nije ograničen samo za manjinske zajednice na Kosovu, kako je to bio slučaj u prethodna dva. Ujedno, kandidati mogu konkurisati u svim policijskim regionima, uključujući i Sever. U saopštenju nije preciziran broj službenika koji će biti primljen preko ovog konkursa, ali je navedeno to da će prednost imati žene.

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs, kako navode iz policije, moraju ispuniti sledeće kriterijume:

1. Da posjeduju kosovsko državljanstvo;

2. Da imaju između 18 i 30 godina;

3. Da imaju završeno srednje obrazovanje;

4. Da su u dobrom fizičkom, psihičkom i emocionalnom stanju;

5. Da nisu osuđivani ni za jedno krivično dijelo;

6. Da nemaju tetovaže na vidljivom mjestu (lice, vrat, ruke);

7. Da imaju visok integritet i etičke vrijednosti.

Za drugi način prijave uz obrazac, moraju se priložiti i:

1. Kopija diplome o visokom ili srednjem obrazovanju, a za one koji su obrazovanje završili u inostranstvu – potrebna je ovjerena kopija diplome;

2. Izvod iz matične knjige rođenih (ekstrakt);

3. Sertifikat o krivičnoj prošlosti;

4. Kopija lične karte ili pasoša;

5. Jedna fotografija formata 5 x 5.

U poslijednjoj tački ističe se da dokumenti iz tačke 2 i 3 – (ekstakt i sertifikat o krivičnoj prošlosti) moraju biti validni i ne stariji od 6 mjeseci.

Iz policije napominju da se obrazac za konkurs, uz potrebnu dokumentaciju – mora
dostaviti lično u Kancelariju za osoblje u regionalnim direkcijama u Prištini, Mitrovica Jug, Peć, Prizren, Uroševac, Gnjilane, Mitrovica Sjever i Đakovica i to svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Za detaljne informacije, zainteresovani se mogu obratiti i na brojeve telefona: 038-5080, ili lokalni 1554 i 1722, kao i na 038/245-184, u terminu takođe od 9 do 15 časova.

Dalja procedura

Nakon selekcije prijava, kandidati će proći kroz niz testova kao što su pisani, test fizičke aktivnosti, intervju, psihološki test, lekarski pregled i provera prošlosti.

Nakon svake etape rezultati će biti objavljeni na sajtu Kosovske policije i na oglasnim tablama u relevantnim stanicama.

Napomenuli su iz policije i da, „na osnovu odluke o sprovođenju privremenih afirmativnih mera, odnosno garantovanja jednakih polnih prava, promovisanju polne ravnopravnosti i u cilju povećavanja zastupljenosti žena policijskih službenica prednost na ovom konkursu imaće žene“.

„Tokom procesa regrutovanja policijskih službenika, od svih onih kandidata koji ispunjavaju uslove i pređu prag polaganja od 70% – imaće prednost ženski pol“, naveli su.

Takođe, podsetili su na dužnosti i ovlašćenja policije:

„Da zaštiti život, imovinu i obezbedi sigurnost svih osoba, da zaštiti osnovna prava i slobode svih osoba, sprečavanje opasnosti po građane i održavanje javnog reda i bezbednosti, Sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i njihovih izvršilaca, da istražuje krivična dela i njihove izvršioce, da nadgleda i kontroliše bezbednost saobraćaja, upravljati i kontrolisati državnu granicu, pružanje pomoći tokom prirodnih katastrofa i drugih hitnih slučajeva i obavljati druge poslove predviđene Zakonom o policiji“.

Podsetimo, ovo je treći konkurs za prijem policijskih službenika na Severu od kada su novembra prošle godine Srbi napustili tu instituciju.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao naš portal jedna generacija novoprimljenih policijskih kadeta je već započela školovanje na akademiji.

Međutim, Kosovska policija još uvek nije potvrdila precizne podatke i broj novoprimljenih kadeta, kao i njihov nacionalni sastav, izuzev podatka da je taj broj „dovoljan“.