Policija u Prizrenu drži predavanja o podizanju svjesti sa učenicima osnovnih škola

Policija u Prizrenu nastavlja sa edukativnim predavanjima sa učenicima osnovnih škola, ovog puta sa predavanjima protiv opasnih igara na Tiktoku i seksualnog uznemiravanja.

Tokom februara 2023. godine, policijske stanice Regionalne policijske uprave u Prizrenu održale su predavanja u školama na temu „Spriječavanje seksualnog uznemiravanja i kaznene zakonske mjere“.

Imajući u vidu početak druge polovine školske godine, Policija Kosova je na osnovu godišnjeg planiranja predavanja u školama za školsku 2022/2023 godinu, za ovaj početak godine, predvidela održavanje dva projekta.

Prema rasporedu predavanja, za mjesec februar održana su predavanja na temu „Opasna igra na Tiktoku“ i „Spriječavanje seksualnog uznemiravanja i zakonske kaznene mjere“, koja su održana u osnovnim školama od šestog (VI) do devetog razreda (IX).

Tokom ovog vrijemena, predavanja su održana u skoro svim osnovnim školama regiona Prizrena i bili su uključeni policajci iz svih policijskih stanica u regionu Prizrena, kao što su Policijska stanica Prizren, Sjeverni Prizren, Suva Reka i Dragaš.

Predavanja su održana u prijepodnevnoj smjeni, uz saglasnost Opštinskih uprava za obrazovanje. Pred učenicima osnovnih škola održana su predavanja i prezentacije, sa ciljem da se učenici upoznaju šta je seksualno uznemiravanje i kako ga spriječiti ili prijaviti.