Policija u Prizrenu kaznila prekršioca sa 500 evra i oduzela vozačku dozvolu na godinu dana

Dana 18.07.2022.godine, u ranim jutarnjim časovima, Policija Kosova, odnosno Jedinica za regulisanje drumskog saobraćaja – Prizren, u cilju stvaranja bezbijednosti saobraćaja, na kontrolnom punktu, u to vrijeme je naišla na prekršioca koji je prekoračio ograničenje brzine.

Prekršilac je na području gdije je dozvoljena brzina 50 km/h upravljao vozilom brzinom od 128 km/h.

Isto lice kažnjeno je novčanom kaznom od 500 evra, registrovano je 5 negativnih poena i oduzeta mu je vozačka dozvola na 1 (jednu) godinu kao zaštitna mjera.

Prekoračenje dozvoljene brzine je jedan od čestih faktora kao uzrok nesreća, zato poštujte ograničenje brzine i druga saobraćajna pravila zbog svoje i bezbijednosti drugih.