Povećanje kamata, banke oborile rekordnu dobit od preko 40 miliona evra

Dok su se međunarodna finansijska tržišta ove godine suočila sa finansijskim previranjima, neke banke su čak bankrotirale, na Kosovu banke sa stranim kapitalom oborile su rekorde profita.

Na osnovu najnovijih podataka Centralne banke Kosova (CBK), proizilazi da je bankarski sektor u prva tri mjeseca ove godine ostvario profit od preko 40 miliona evra.

„Bankarski sektor je prvi kvartal 2023. godine zaključio sa rekordnom neto dobiti od 40,3 miliona evra. Ovakav finansijski rezultat je rezultat većeg rasta prihoda uz sporiji rast rashoda.

Ukupni prihodi dostigli su vrijednost od 92,9 miliona evra na kraju prvog kvartala 2023. godine, što predstavlja godišnji porast od 13,1 odsto (12,0 odsto do marta 2022. godine). U povećanju prihoda glavni doprinos su dali prihodi od kamata, koji predstavljaju 74,4 odsto ukupnih prihoda“, navodi se u izvještaju CBK.

Prema CBK-u, u okviru prihoda od kamata, naplata kamata na kredite je uglavnom doprinela ovom povećanju, kategoriji na koju je uticao značajan porast pozajmljivanja u poslijednje dve godine.

Takođe, prihodi od ulaganja u hartije od vrijednosti su značajno povećani u odnosu na isti period prethodne godine.

U međuvremenu, kategorija nekamatnih prihoda, uglavnom od naknada i provizija, zabilježila je godišnji pad od 2,6 odsto nakon značajnog povećanja od 13,8 odsto pre godinu dana, dostigavši vrijednost od 20,0 miliona evra na kraju marta 2023.