Pre 16 godina otvoren je konkurs za izbor zastave Kosova

Tim Jedinstva je 13. juna 2007. godine raspisao 15-dnevni konkurs za zastavu i grb Kosova, gde je navedeno da „svaki predlog mora da bude u skladu sa duhom i sadržajem sveobuhvatnog predloga za riješavanje statusa Kosova.

Tada je pisalo da se ne smije koristiti nikakav simbol orla i da se ne koriste boje crvena i crna (zbog zastave Albanije) i crvena, plava i bela (zastava Srbije).

Zastavu Republike Kosovo usvojila je Skupština Republike Kosovo odmah nakon proglašenja nezavisnosti Kosova od Srbije 17. februara 2008. godine.

Zastava je rezultat međunarodnog konkursa za njen dizajn, na koji je pristiglo skoro hiljadu radova.

Verzija koja se sada koristi je varijanta dela koje je dizajnirao Muhamer Ibrahimi. Ima šest bijelih zvezda u luku iznad zlatne karte Kosova na plavoj pozadini.

Oni simbolizuju šest glavnih etničkih grupa na Kosovu.