Predstavnici kompanije “Eurotar” iz Konje, Turska, posjetili su danas opštinu Prizren

Gradonačelnik opštine Prizren Šaćir Totaj primio je danas predstavnike kompanije „Eurotar“ iz Konje u Turskoj, koji su u saradnji sa Direktoratom za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj predstavili projekte razvoja poljoprivrede, uglavnom navodnjavanja i montažni sistem.solarnih panela za proizvodnju električne energije.

Predstavnici „Eurotara” su ovom prilikom ponudili podršku sa novom tehnologijom poljoprivrednicima opštine Prizren, čime su unapredili postizanje smanjenja troškova proizvodnje.

Takođe, turski stručnjaci će održati sastanke sa poljoprivrednicima opštine Prizren kako bi se bliže upoznali sa izazovima sa kojima se suočavaju i kako bi im ponudili pomoć u povećanju svojih kapaciteta.