Preko 150.000 predmeta u fiokama sudova na Kosovu

Advokati sa Kosova ocijenjuju da su u dobrim odnosima sa sudovima, jer su, tvrde, transparentni. Imaju pritužbe na vraćanje predmeta na ponovno suđenje, gde, prema njihovim riječima, ima preko 150.000 predmeta koji ostaju u fiokama sudija, a vraćanje predmeta samo otežava ovu situaciju.

Oni takođe navode da na Kosovu postoje advokati sa visokom stručnom spremom, koji se mogu pojaviti u međunarodnim sudovima za različite predmete.

Advokat Il (Yll) Zeka, rekao je da se pravosudni sistem u zemlji sa sadašnjim sastavom svakodnevno značajno unaprijeđuje, jer se, prema njegovim riječima, aktivirao Sudski savjet da poboljša stanje u pravosudnom sistemu.

Zeka je rekao da advokati u zemlji imaju visoku stručnu spremu da se bave različitim predmetima, jer zemlja ima napredan sistem kontinuiranog pravnog obrazovanja.

„Možemo reći da advokat dobro stoji u pogledu stručne spreme, delimo isti profesionalizam čak i sa sudijama i tužiocima. Advokati imaju naprijedan sistem kontinuiranog pravnog obrazovanja koji efektivno obezbijeđuje da profesionalizam dozvoljava advokatima da se bave bilo krivičnim aspektom u optužnicama koje podiže tužilaštvo ili građanskim aspektom u parnicama i drugim građanskim procesima“, rekao je on.

On je dodao da danas ima više od 150.000 predmeta koji ostaju u fiokama sudija i da vraćanje predmeta na ponovno suđenje samo otežava situaciju.

„Ovde imamo sistemski problem u vezi sa vraćanjem predmeta na ponovno suđenje. Ako govorimo o krivičnom aspektu, onda se često susrećemo sa slabim optužnicama gde, ne u svakom slučaju, posebno imamo predmete na visokom nivou koji se bave pitanjima korupcije, pitanjima zloupotrebe službenih dužnosti i ovde se u mnogim slučajevima susrećemo sa slabim optužnicama. Tako da se u ovom slučaju često dešava da čak i ako ovakva optužnica prođe prvostepenu instancu u osnovnim sudovima, onda se često dešava da ih vrati Apelacioni sud. U građanskoj oblasti imamo problem vraćanja predmeta, o čemu vjerujem da bi Apelacioni sud trebalo da vodi računa što je češće moguće, kada postoje zakonski uslovi da se meritorno odlučuje i da se predmeti ne vraćaju na suđenje. Pošto to dugo traje, danas imamo veoma veliki broj predmeta koji čekaju na riješavanje u našim sudovima, imamo preko 150.000 predmeta koji ostaju u fiokama naših sudija, a vraćanje predmeta na ponovno suđenje samo otežava ovu situaciju“, rekao je Zeka za EO.

Advokat Tom Gaši (Tomë Gashi) rekao je da su domaći advokati dobro pripremljeni i da je, prema njegovim riječima, većina advokata tog nivoa da se pojavljuju pred međunarodnim sudovima.

„Vjerujem da je većina advokata, ako je riječ o predmetima visokog profila, na primjer kao što je sada Specijalni sud, ranije u Tribini u Hagu za bivšu Jugoslaviju učestvovao i u slučaju Haradinaja i Ljimaja, ali vjerujem da je većina advokata na nivou da se pojavi pred međunarodnim sudovima, kao i takozvani međunarodni advokatii. Vjerujem da nivo našeg znanja i veština nije niži od ostalih. Smatramo da u slučajevima ratnih zločina, kao što je proces protiv bivših čelnika OVK, najveći doprinos mogu dati domaći advokati jer znaju događaj, znaju šta se desilo, mogu biti mnogo razumniji u objašnjenju i pouzdaniji. Ali većina odlučuje da ima međunarodnog advokata. Kosovski advokat može mnogo bolje da objasni situaciju tokom rata Specijalnom sudu ili drugom sudu od advokata koji je video rat samo na televiziji“, rekao je on.

Gaši je imao primjedbe na predmete koji se vraćaju na ponovno suđenje, prema njegovim riječima, predmeti se uopšte ne filtriraju u zemlji. On je rekao da su zbog nefiltriranja predmeta sudovi i tužioci preopterećeni predmetima.