Preko 60.000 ljudi je napustilo Kosovo, odlaze i zaposleni

Zabrinjavajući trend na Kosovu je odlazak mladih iz zemlje, ocijenili su stručnjaci iz oblasti privrede.

Bivši predsjednik Privredne komore Kosova Safet Geršaliju kaže da je samo 2022. godine izbeglo skoro 60 hiljada ljudi.

U međuvremenu, predsjednik Kosovske alijanse biznisa Agim Šahini ocijenjuje da njihov odlazak osiromašuje Kosovo po svim ekonomskim parametrima. Traže da se zaustavi migracija stanovništva.

Migracija mladih trebalo bi da bude glavna briga Kosova, smatra ekspert u oblasti ekonomije Safet Gerksaliu. On je u razgovoru za Radio Kosovo rekao da je prošle godine iz zemlje otišlo blizu 60.000 ljudi.

„Ako se analizira struktura migracija 2022. godine, bilo je blizu 60 hiljada ljudi koji su izbijegli sa Kosova. Ne odlaze samo nezaposleni, odlaze i zaposleni sa porodicama, a imamo i ilegalne migracije“, rekao je on.

Gerdžaliu traži od države da sprovede više kampanja podizanja svjesti u ovom pravcu kako bi se spriječio odlazak mladih ljudi.

„Mora da se vrati izgubljena vjera da se na Kosovu može živjeti. Sve to zavisi od političkog pristupa, koliko će oni biti transparentni u korist povratka i podrške i koliko će prioritet prioriteta biti ekonomija, a ne politika koja je odrednica svega na Kosovu“, rekao je on.

Iz Kosovske poslovne alijanse Agim Šahini rekao je da odlazak mladih osiromašuje državu po svim ekonomskim parametrima. On je rekao i da država treba da stvori mogućnosti da zaustavi ovaj let.

„Naše kadrove nam oduzimaju razna međunarodna tržišta. To će nas jako osiromašiti kako u potrošnji, tako i u ekonomskom rastu, blagostanju i po svim ekonomskim parametrima, a značajno će pasti i natalitet. Vlada zemlje treba da poveća mogućnost perspektive za mlade kroz pružanje mogućnosti za zapošljavanje, ulazak u biznis i podršku omladinskim inicijativama“, rekao je on.

Njemačka država namjerava da dozvoli da tamo radi preko 50.000 nekvalifikovanih radnika sa Zapadnog Balkana. Ovo je saopšteno prije nekoliko dana kada je izmjenjen nacrt zakona o migracijama.